Kalendář aktivit
<< červenec 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Písemná prohlášení

Libor Rouček podepsal tato písemná prohlášení:

Č. Zhotovil(i) Věc Platnost do Soubor
1/2014 Pavel Poc, Alojz Peterle, Nessa Childers, Seán Kelly, Heinz K. Becker, Claudette Abela Baldacchino, Minodora Cliveti, Edit Herczog, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes, Susy De Martini, Piotr Borys, Fiona Hall, Marian Harkin, Olga Sehnalová, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor o boji s rakovinou prostaty v Evropské unii 13.04.2014
25/2013 Ole Christensen, Heinz K. Becker, Edit Bauer, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Minodora Cliveti, Kinga Göncz, Marian Harkin, Anne E. Jensen, Stephen Hughes, Elisabeth Morin-Chartier o vzdělávání a zaměstnávání osob trpících poruchami autistického spektra a obdobnými problémy 09.03.2014
16/2013 Hannu Takkula, Maria Badia i Cutchet, Vilija Blinkevičiūtė, Andrew Duff, Cătălin Sorin Ivan, Morten Løkkegaard, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen o vlivu veřejných knihoven v Evropských společenstvích 07.01.2014
14/2013 Tanja Fajon, Amelia Andersdotter, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Iliana Malinova Iotova, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Cristiana Muscardini, Angelika Werthmann, Ivo Vajgl, Milan Zver o ochraně dětí a jejich práv v souvislosti s internetovým jmenným prostorem zacíleným na děti 09.12.2013
15/2013 Boris Zala, Elmar Brok, Rebecca Harms, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Olga Sehnalová, Marek Siwiec, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Graham Watson, Cecilia Wikström o nebezpečí nacionalismu, antisemitismu a jiných forem etnické nesnášenlivosti hrozící ze strany hnutí proti evropskému projektu 07.01.2014
17/2013 Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka, Richard Falbr, Libor Rouček, Claude Moraes, Thijs Berman, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Jiří Maštálka, Sergej Kozlík, Bart Staes o ochraně spotřebitelů využívajících finanční služby před lichvářskými praktikami 07.01.2014
37/2012 Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda o Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchaném na ženách a domácímu násilí a boji proti němu 19.02.2013
35/2012 Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella o požární bezpečnosti v domácnostech 19.02.2013
34/2012 Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula o podpoře talentu v Evropské unii 19.02.2013
32/2012 Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck k Evropskému roku pro sladění pracovního a rodinného života 22.01.2013
31/2012 Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay o zavedení volebního prahu pro volby do Evropského parlamentu 22.01.2013
29/2012 Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström o vyhlášení Evropského dne památky obětí romského holokaustu 13.12.2012
28/2012 Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor o vyhlášení Evropského dne proti šikaně a násilí ve školách 13.12.2012
27/2012 Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial o snížení volebního věku na 16 let 13.12.2012
20/2012 Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias o boji s roztroušenou sklerózou v Evropě 13.09.2012
13/2012 Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström o zavedení 13. prosince jako Evropského dne proti pohlavnímu zneužívání dětí 14.06.2012
11/2012 Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda o zavedení Evropského týdne zvyšování povědomí o srdeční zástavě 14.06.2012
10/2012 Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler o zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny 14.06.2012
7/2012 Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall o poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství 14.06.2012
4/2012 Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat o pokračování a zvýšení podpory očkování v rozvojových zemích 10.05.2012
3/2012 Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli na podporu vyhlášení Evropského dne památky spravedlivých 10.05.2012
50/2011 Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula o zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie 15.03.2012
49/2011 Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin 15.03.2012
copyright © 2009 Dr. Libor Rouček design © Duckdesign | realizace: dakosoft
Podpora